Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 

Verejné obstarávanie
Vitajte vo VUMAT SK, s.r.o
stavba kosodrevina

Naša spoločnosť sa už dlhé roky venuje prevažne stavebnej činnosti, výrobe a montáži oceľových konštrukcií na tých najnáročnejších stavebných dielach.

Firma VUMAT s.r.o. vznikla v roku 1995 odkúpením nehnuteľností a strojného vybavenia od š.p. Vumat. Spočiatku bola hlavnou náplňou firmy výroba špeciálnych tvaroviek z pálenej hliny pre technické účely. V roku 1997 rozšírila svoju činnosť o stavebnú činnosť.


Po celkovej rekonštrukcií technického vybavenia súvisiaceho so zmenou zamerania výrobnej činnosti firmy sa naša spoločnosť sústredila na výstavbu a rekonštrukcie rodinných domov, priemyselných objektov a objektov štátnej správy, výrobu a montáž oceľových konštrukcií. 

V roku 2002 sa firma pretransformovala na VUMAT SK s.r.o. Našou snahou je presadiť a na stavebnom trhu preferovaním vysokej kvality a cenovej prístupnosti nami zhotovovaných objektov a dodávok.