Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 
Portfólio činností spoločnosti VUMAT SK, s.r.o

    Firma VUMAT s.r.o. sa venuje prevažne stavebnej činnosti, výrobou a montážou oceľových konštrukcií.


Medzi naše činnosti patrí hlavne:


- demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu


- zváračské práce


- stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby, inžinierské stavby - dopravné stavby,
  vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby


- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb


- výroba kovových konštrukcií a ich častí


- oprava a údržba, montáž, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení


- výroba vyhradených tlakových zariadení


- opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu Af,g,h,Bf,g,h


-
oprava, údržba, montáž a rekonštrukcia na plynových zariadeniach v rozsahu Af,g,h,Bf,g,h